TARTALOMM

Megacles

MegaclhV, az Alcmaeonidák híres nemzetségében gyakran előforduló név. – 1. Alcmaeon fia, Cylon felkelésekor Athenaeben archon, Kr. e. 612-ben sikerült a lázadást elfojtania. Plut. Sol. 12. V. ö. Cylon. – 2. Az előbbi unokája; neje Agariste révén veje Clisthenes sicyoni kényúrnak; a míg Solon távol volt, ő a mérsékeltebbek élén állott. Hdt. 1, 59. Plut. Sol. 13, 29. Pisistratus elől Kr. e. 560-ban a többi Alcmaeonidával együtt menekülnie kellett, de a mint ijedelmükből fölocsudtak, visszatértek s Lycurgus pártjával egyesülve Pisistratust másodszori száműzetésre kényszerítették. Mikor Pisistratus végleg Athenae ura lett, M. több surlódás után kénytelen volt menekülni. – 3. Clisthenes fia, az előbbi unokája, Alcibiadesnek anyai ágról nagyatyja, pythiai győző. Pind. 7. Hdt. 6, 131. Cserépszavazattal kétszer kényszerült számüzetésbe menni. – 4. Szintén unokája a 2. sz. alatt említettnek; Pericles anyjának testvére s Cimon feleségének nagyatyja. Plut. Cim. 4. – 5. Pyrrhus király bizalmas embere, kivel a heracleai ütközetben (280. Kr. e. előtt) vértet cserélt, vitézül harczolt s elesett. Plut. Pyrrh. 16 sk.

K. J