TARTALOMM

Merulae

a gens Cornelia (l. Cornelii) egyik patriciusi ága: – 1. L. Corn. Mer., Kr. e. 193-ban consul, Mutina közelében megütközött a bojusokkal, majdnem 14.000 ellenséget ölt meg és 212 hadijelt ejtett hatalmába. Liv. 35, 4 skk. Minthogy azonban a rómaiak vesztesége is nagy volt (5000 ember), nem engedték meg neki a diadalmenet tartását. Liv. 35, 8. – 2. L. Corn. Mer., Kr. előtt 87-ben consul Cinna helyében, megérte ugyanezen évben, hogy Cinna és Marius bevette Romát s attól való féltében, hogy ezek részéről kegyetlen halál vár reá, fölmetszette ereit. Vell. Pat. 2, 20. 22.

B. G.