TARTALOMM

Municipium Latovicorum

város Felső Pannoniában, a Latovici néptörzsről elnevezve, mely, mint Ptolemaeusból (2, 14, 2) kitünik, a mai Krainban lakott. Az Itinerariumban (p. 259) Praetorium Latovicorum fordul elő, s kétségkívül azonos vele a Ptolemaeus (2, 14, 6) által a felső pannoniai városok között említett Praitwrion is. A tabula Peutingerianán olvasható ad protorium szintén nem lehet más, és pedig annál kevésbé, mert csak 2 r. mérfölddel fekszik közelebb Emonához (Laibach) mint az Itinerarium szerint a Praetorium Latovicorum. Akár az Itinerarium 34 r. mérföld távolsága a helyes akár a tabuláé (32 r. mérföld), mintkét adat Treffen mellett szól s érthetővé teszik, hogy a szomszédos Neviodunum (Dernovo) egyik feliratában (CIL III 3925) emlittetik a munic(ipium) Latob(icorum). A szomszédos Carni Hadrianustól kapták a polgárjogot (CIL III 3915), s így valószínű, hogy a municipium szervezése is ugyanazon császártól ered. Egyúttal a tribus Quitrinába (CIL III 3925) soroltatott. Más tisztviselője eddig azonban nem ismeretes mint a már idézett 3925 feliratban előforduló II vir iur(e) dic(undo). A treffeni s Treffen környékéről származó feliratokat túlnyomó számmal beneficiarii consulares készítették, kik úgy kerültek össze, hogy állomásuk (statio) volt a municipiumban s abban egy szentély, hol fogadalmukat lerovandók oltárokat állítottak. Ezen sacrariumra czéloz a feliratokban (CIL III 3899. 3903. 3904. 3905. 3906. 3907. 10789) ismétlődő Genio loci ajánlás. Maguk a beneficarii különböző, de azért mind Felső Pannoniában állomásozó legiókba tartoztak. A legtöbben a Vindobonában (Wien) táborozó ikerlegióból valók. CIL III 3899. 3903. 3904. 3906. 3907. 10789. 10792. Beneficarii a legio XIV. gemina katonái közül, melyek Carnuntumban volt tábora, a CIL III 3905. 3909 feliratokban fordulnak elő, míg a Brigetióban (Ó Szőny) tartózkodó legio I. adiutrixtól csak egy beneficiariusszal találkozunk a CIL III 3902 feliratban. Hat feliratuk keltezve van s a 217. 224. 225. 232. 250. és 257. évekből valók. Barbar hangzású tulajdonnevek csak két, Treffen tájáról származó feliratban olvashatók. A CIL III 10795 felirat azonban, melyben egy Veco, Caioni f(ilius) és egy másik Caio Boudion(is filius) szerepel, alighanem még az 1. századból származik. A másik, CIL III 10794 feliratban olvasható Nertomarius már római polgár volt.

K. BÁ.