TARTALOMM

Munychia, Munichia.

– 1. Mounucia v. Mounicia, v. Mounicia, l. Attica, 6. I. köt. 287. l. – 2. Ta Mounucia, v. Mounicia, ünnep Athenae ilynevű félszigetén Munichion (apr.–maj.) havának 16-án Artemisnek mint a hold istennőjének tiszteletére. Teli hold alakját ábrázoló kerek áldozati kalácsokat (amjijwnteV) áldoztak, melyekbe égő gyertyák valának szúrva. Ezzel az ünneppel kapcsolták össze a salamisi csata emlékét, melyen a hold teli fénynyel világított, bár a csata nem ebben a hónapban történt; valószínűleg összetévesztették a Cyprus-szigetbeli Salamis mellett vívott csatával, mely tényleg erre a napra esett. Plut. de glor. Athen. 350A. Később az ifjak nagy hajóversenyt is rendeztek ez ünnepen.

G. J.