TARTALOMM

Myrmidones

MurmidoneV, mesés nép, a mely a közkeletű hagyomány szerint Peleusszal vándorolt ki Aeginából Thessaliába. Már Homerus (Il. 2, 684. 16, 65. 19, 278) említi őket, még pedig déli Thessaliában. Elnevezésüket a mythus hol egy Myrmidon nevű törzsökös hőstől származtatta, kinek anyjához Eurymedusához a szerelmes Zeus csakis hangya alakjában tudott közelíteni, hol pedig egy csodálatos elváltozástól, melynek segítségével Zeus a pestis által megfogyatkozott emberiséget újból megszaporította. Ókori regék (Apollod. 3, 12, 6, Ov. met. 7, 520) ezt úgy adják elő, hogy az emberek pusztulásán elszomorodott Zeus meghallgatta Aeacus kérését és a környéken élő hangyákat emberekké változtatta.

L. M.