TARTALOMM

Mysia

h Musia, Kis Ázsia északnyugati provinciája, Strabo szerint így nevezték különösen az Olympus vidékén lévő sok bükkfájáról, minthogy musoV a lydiaiaknál bükköt jelentett. Határai voltak Északon a Propontis és Hellespontus, Nyugaton az Aegaeus tenger, Délen Lydia, Keleten Phrygia és Bithynia (a Rhyndacus folyó és Olympus hegy). M. 5 részre szakadt: 1) Kismysia (M. h micra), melyet h ej’ ’Ellhspontw Frugia-nak is neveztek, az északi rész a Propontis mentén az Olympusig; 2) Nagymysia (M. h. megalh), a belső provincia déli része; 3) Troas (h TrwaV), a nyugati partnak északi része Sigeum hegyfoktól Lectum hegyfokig; 4) Aeolis (h AioliV), a nyugati part déli része a Caicus mellett; 5) Teuthrania (h TeuJania), a déli határ mentén lévő terület. Strab. 13, 615. A perzsa uralom idején Mysia a második satrapasághoz tartozott (Hdt. 3, 90), de a most leírt egész területnek csak északkeleti részét foglalta magában. Az ország hegységeihez tartozott az Ida (l. ezt) a Gargarum és Cotylus hegycsúcsokkal, a Temnus (m. Demirdzsi dag) a Pindasus és Sardene déli nyulványokkal. A hegyfokok között nevezetesek: Rhoeteum (m. Intepeh) Sigeum (m. Jenisehr), Lectum (m. Baba kalesszi vagy S. Maria), Cane (m. Kara dag) és mások. A nyugati parton Troastól Délre volt az Adramyttiumi öböl (ma Adramyti öböl). A folyók száma jelentékeny, de nem nagyok. A Propontisba folynak: a Rhyndacus (ma Adirnasz) a Macistusszal (m. Szuburlu), az Aesepus, Granicus (m. Csan); a Hellespontusba: a Paesus (m. Bajramdere), Precotes, Simois (valószínűleg Dumbrek) és a Scamander (m. Mendere szuju). A nyugati parton a tengerbe ömlenek: a Satniois (m. Tuzla), Euenus (m. Madara), Caicus (m. Bakir csaj) a Mysiusszal (m. Bergama). Tavai: Apolloniatis (m. Ulubad) az Olympus lábánál, Artynia v. Apollonia tava (m. Abullonia) és Aphnitis (m. Maniasz). Troasban a történelem előtti időben a trójaiak laktak; inkább az ország belsejében maradtak fenn a velük rokon dardanusok és teucrusok. A hegyekben laktak a rabló és harczias mysiaiak, kik Strabo szerint Fhraciából vándoroltak be, Herodotus szerint (7, 74) a lydiaiak apoicoV-ai voltak. Városai közül említendők: 1) Kismysiában: Placia, Cyzicus, Priapus, Parium, Lampsacus, Abydus a tengerparton, Apollonia, Miletopolis (m. Muglics?); Zelia, Gergithes, Scepsis, Percote az ország belsejében; 2) Troasban: Dardanus, Rhoeteum, Sigeum, Thymbra, Ilion, Alexandria Troas, Larissa, Hamaxitus, Assus, Gargara, Adramyttium; 3) Aeolisban különösen a szövetséges városok (lásd Aeolis); 4) és 5) Nagymysia és Theuthraniában: Pergamum, Parthenium, Halisarna és mások. A közelebbit lásd a megfelelő czikkelyeknél. Strab. 12, 563 sk. 571 sk. Mela 1, 18.

E. B.