TARTALOMA

Andromache

Andromach, a Hypoplacius Thebe királyának, Eetionnak (l. o. l) leánya, Hector felesége, kitől Astyanax nevű fia született. Az ókornak egyik legnemesebb lelkű nőalakja, a hitvesi szeretetnek példaképe. Meghatóan vesz búcsút a csatába induló férjétől (Hom. Il. 6, 395), kinek halála mély gyászba boritja. Hom. Il. 22, 437–515. 24, 735. Későbbi költők szerint Trója eleste után Achilles fiának, Neoptolemusnak lesz rabnője, kinek három fiút szül; mikor pedig Neoptolemus Hermionét veszi nőül, átadja A.-t Hector fivérének, Helenusnak, kivel együtt uralkodik Epirusban. Ott találja A.-t Aeneas, a mint soha el nem felejtett első férjének sírján mutat be áldozatot. Verg. Aen. 3, 294. Helenustól született Cestrinus nevű fia. Újra özvegységre jútván második házasságából való Pergamus nevű fiával visszatér Azsiába, hol fia a hasonnevű várost alapítja, ő neki pedig halála után szentélyt állítottak. Euripides A. czímű, még fenmaradt tragoediájának hősnője.

L. N.