TARTALOMN

Narcissi fons

Narcissou phgh, boeotiai forrás a Helicon közelében, Thespiaetől nem messze. A mesés szépségű ifjúról híres, kit szépen megénekelt Ovidius (met. 3, 407), de a kinek történetét eltérőleg adja elő Pausanias (9, 31, 7). A forrás vidékén most is bőviben virul a nárczisz.

K. J.