TARTALOMN

Nemausus

NemausoV, az arecomicusok fővárosa, római gyarmat Gallia Narbonensisben az Italiából Hispaniába vezető országúton a Cevenna hegység déli lejtőjén. Latinus joggal birt s vele együtt a hozzá tartozó 24 község, melyek tehát a római helytartó parancsának nem voltak alárendelve. A mai Nîmes a régi város több emlékét tünteti fel, így egy nagyobbára ép színkört, egy díszes templomot (Maison carrée), egy hajdani vízvezetékek stb. Strab. 4, 186.

V. I.