TARTALOMN

Nemea

Nemea. – 1. Híres, Cleonae területéhez tartozó völgy Argolisban Corinthus és Mycenae között, Philus közelében; szélessége 1/4, hosszusága 1 stadium. A völgyhöz számos mythus füződik. Itt őrködött Argus Io fölött, itt ölte meg Heracles a nemeai oroszlánt. A Nemeától tizenöt stadiumra fekvő Tretus hegységben mutogatták azt a barlangot, melyben Heracles az oroszlánt megölte. Paus. 2, 15, 2. A Zeus Nemeus szent ligetében (alsoV) volt Zeus szent temploma. Az alexandriai időkben emelt egy dór stilusu templomnak romjai ma is nevezetesek. A völgy híres volt a nemeai játékokról; Pindarus számos helyen magasztalja a szent liget szépségeit, pl. Nem. 2, 4. 3, 18. 6, 45. Ol. 9, 87. 13, 44. A híres nemeai játékok a Heten Thebae ellen mondájával függenek össze; e hősök alapították, állítólag Archemorus tiszteletére a nemeai játékokat. Az olympiai játékok már mindenesetre hosszú időkön át gyakorlatban voltak, mikorra a nemeai versenyek is jelentékeny tényezői lettek a négy görög nemzeti ünnepnek; az első híresebb pentathlum valószinűleg az 51-ik olympiasban, Kr. e. 572-ben volt és ettől kezdve számították a nemeasokat; legnagyobb hirüket e játékok a 70-ik olympias körül érték el s a leghíresebb agonisták a 70–105. olympias idején léptek föl. A játékok, mint isthmusiak, minden harmadik évben ünnepeltettek Zeus tiszteletére; felváltva nyáron és télen vagy őszszel tartották őket. A játékok zene-, torna-, lovas-játékok voltak (agwn mousicoV, gumnicoV, ippicoV); a versenyfutás, birkózás, pentathlum, pancritum az agwn gumnicoV neve alatt szerepelt. Számos nemeai győző nevét emlegetik az írók, pl. Paus. 8, 40, 3. 1, 22, 6. A nemeai játékok az úgynevezett koszorúsak (agwneV stejanitai) voltak, a győztest tehát koszorúval tüntették ki; ez a koszorú némelyek szerint olajfalomb, mások szerint repkény volt. A nemeai játékok idején szintén vallásos kötelesség volt a fegyverszünet, az istenbéke (ececeiria, spondai; en ieromhnia Nemeadi, Pind. Nem. 3, 2), csakhogy a spartaiak nem mindig tisztelték, ha Argos ellen egy-egy támadást akartak; erre valószinűleg az adott okot, hogy a fegyverszüneti szent hónapot a versenybírák (eleinte Cleonae lakói, később az argosiak) kényük-kedvük szerint léptették életbe, úgy hogy még a jóshelyek is, mint Olympia és Delphi, megengedték a spartaiaknak, hogy az ilyen törvénytelen szent hónapokat ne vegyék tekintetbe. Xen. Hell. 4, 7, 9. A nemeai játékokra az egyes görög városok fényes küldöttségeket szoktak meneszteni; egy ilyen theoriában Demostehens is részt vett. V. ö. Krause, Pythien, Nemeen und Isthmien, Leipzig 1841. – 2. Kis folyó Sicyon és Corinthus között; a nemeai völgyben eredt s északkeleti kanyarulattal a corinthusi öböl délkeleti kis medenczéjébe, a Lechaeumba ömlött; mai neve Kuczomali patak. Xen. Hell. 4, 2, 15. Strab. 8, 382. Liv. 33, 15. A természeti vallás értelmezői szerint talán ennek a pataknak áradásai, pusztításai adtak okot a nemeai oroszlán pusztításáról szóló mondákra.

K. J.