TARTALOMN

Nemesianus

M. Aurelius Olympius Nem., carthagói származású római költő a Kr. u. 3. századból; didactikus költeményeket írt halieutica, cynegetica és nautica czím alatt. Reánk maradt egy 425 soros töredék a cynegeticából, legjobb kiadása Bährens, poet. Lat. min. 3, p. 190; továbbá 4 ecloga, melyeket sokáig helytelenül Calpurniusnak tulajdonítottak (l. Calpurnii, 18). Talán a Claudianus művei közt található Iaus Herculis is tőle származik.

N. G.