TARTALOMN

Nicomedes

NicomhdhV. – 1. I. Nic. Zipoetesnek (l. o.) Bithynia első királyának fia, ki öcscse Zipoetes és Antiochus Soter ellen a Thraciából behivott gallusokkal szövetkezett és segítségükkel megszerezte magának egész Bithyniát és megalapította Nicomediát Kr. e. 281–246-ban. Utána következtek: Ziarlas 240 körül, I. és II. Prusias 228–149. Liv. 38, 16. – 2. II. Nic. Epiphanes, egy kegyetlen fejedelem, ki miként atyja Prusias is, már a rómaiak fenhatósága alatt uralkodott. Egy darabig Mithridatesszel állott szövetségben, később azonban Paphlagonia birtoka miatt meghasonlott vele. Meghalt Kr. e. 91-ben. App. Mithr. 4 skk. Just. 37, 4. 38, 1. – 3. III. Nic. Philopatort mint a rómaiaktól függő hűséges fejedelmet Mithridates elűzte. Halálakor a rómaiaknak hagyományozta országát 74-ben Kr. előtt. Just. 38, 3. 5. App. Mithr. 10 skk.

S. L.