TARTALOMN

Nobilis.

A hivatalokat Romában jó hosszú időn át csak patriciusokkal töltötték be. Miután végre a plebejusok előtt is megnyiltak a hivatalok, a dolog természeténél fogva bizonyos különbség támadt azok között, akiknek elődei már viseltek volt curulis hivatalokat (nobiles) és azok közt, a kiknek sem elődeik nem viseltek államhivatalt, sem magok (ignobiles). Igy egy új, úgynevezett hivatali nemesség (nobilitas) lépett lassankint a régi patricius nemesség helyébe. Egyetlen kiváltsága különben a nobilisnak a jus imaginum volt. l. Imagines.

CS. JÓ.