TARTALOMO

Oebalus

OibaloV. – 1. Spartai király, kinek eredetét és utódait is a genealogia különbözőképen adta elő. A laconiai hagyomány szerint Oe. atyja Cynortas, felesége Gorgophone, Perseus leánya; a messenei feljegyzések szerint, miket Apollodorus őrzött meg (3, 10, 4, 3), atyja Perieres, Cynortas fia, neje viszont Batea nympha; gyermekei mindkét változatban Tyndareus (azért Oebalidae vagy Oebalii fratres = Dioscurusok), Hippocoon és Icarius, nemkülönben Arene, kinek fiai viszont Lynceus, Idas és Pisus, Oe. gyermekeiképen említik még Hyacinthust, sőt Pirenét is, a mi által Oe. kapcsolatba kerül a corinthusi mondával. Magának Oe.-nak Spartában Posidon Genethlius templomának közelében herouma volt, melyben mint törzsökös hőst tisztelték. Paus. 3, 15, 10. – 2. Telon királynak Sebethus nymphától, a Napoli melletti hasonnevű folyó istenasszonyától született fia; Telon Taphus szigetéről jött a teleboák népével először Capreae szigetére, a hol megtelepedett, azután átment Campaniába, s ott a Sarnustól Noláig (mások szerint Abelláig) terjedő uralmat vette birtokába. Innen aztán Telon fia Oe. sietett segítségére Turnusnak Aeneas ellen. Verg. A. 7, 733–743.

L. M.