TARTALOMP

Paccius

– 1. Tekintélyes bruttiumi férfi, ki minthogy polgártársai Hannibalhoz pártoltak, Kr. e. 209-ben Q. Fulvius consullal a bruttiumiaknak Romához való visszapártolásáról értekezett. Liv. 27, 15. – 2. Pacc.Orphitus, primipilaris, Corbulo alatt Kr. u. 58-ban Armeniában harczolt, s mert fővezére parancsát megszegte s vereséget szenvedett, csúfosan bűnhődött. Tac. an. 13, 36. v. ö. 15, 12.

T. K.