TARTALOMP

Pactyes

PactuhV. Egy lydiai, a kit Cyrus Croesus legyőzése után a pénzügyek vezetésével bízott meg. Miután Cyrus eltávozott az országból, a reábízott pénzzel hadat gyűjtött s fellázadt a perzsa helytartó, Tabalus ellen. De puszta hirére annak, hogy közelg a perzsa hadsereg, Cymébe menekült, onnan Lesbosba és ezután Chiusba, hol kiadták a perzsáknak. Hdt. 1, 153 skk.

S. L.