TARTALOMP

Paestum

Paiston. E néven nevezték a lucaniabeliek Posidoniát, a mely Lucania nyugati partján, a Silarus torkolatától 8 km.-nyire feküdt. Eleinte nehány km.-nyire Posidium hegyfokától, a hasonló nevű kikötő mellett volt, de rossz ivóvize miatt tovább telepíttetett. P. jelentősége csak az ősi város pusztulása után emelkedett, később azonban 438 és 424 között elvették a lucaniaiak úgy önállóságát mind görög nevét és jellegét, a mire a lakókat évenkint gyászünnepély emlékeztette. Athen. 14, 632. A rómaiak P.-ot még Tarentum előtt meghódították és Kr. e. 274-ben a latinusokkal gyarmatosították. Hera híres temploma 50 stadiumnyira volt a várostól. Még csak 150 esztendeje annak, hogy P.-nak Capacciótól ÉNy.-ra mocsaras síkon mintegy órajárásnyi területen fekvő romjait részletesebben ismerjük, a melyek között nevezetesebbek: két nagyszerű templom (az épebb Posidon temploma. l. I. köt. 665. 1. és V. tábla 273. 274. á., a másik Ceres temploma, l. I. köt. 666. l.), a város ngéy kapuja stb. Strab. 6, 252. – Irodalom: Delagerdette, Les ruines de P., Paris, 1840. Labrouste, Les temples de P., Paris, 1878.

SZ. IS.