TARTALOMP

Pagani, pagus.

Pagus (rokon evvel: pangere, pagina) zárt terület, egy-egy mezei kerület, ellentétben a fallal kerített városterülettel. A pagus lakói pagani, a kiknek a gyűlőhelye a közös istentisztelet lerovása (paganalia) s közös érdekeik intézése czéljából rendesen egy-egy telep (vicus),élén egy-egy évenkint közösen választott magisterrel, a kik gyűlést hívtak össze, a közös határozatokat végrehajtották s a közös ügyeket intézték. A dolog valóságára nézve nem különböztek ezen pagusoktól a főváros hegyi kerületei (montes), sem azok, a melyek a város külső területén voltak, s a melyeknek a lakói még abban az időben is előfordulnak pagani néven, mikor már beleolvadtak a városba. Vicus itt az utcza neve. A pagani elnevezést későbben is viselik egyes kerületek plebejus lakói, a kik közös istentiszteletet (sacra) tartottak, l. Paganalia. Előfordult pagani a békés polgárok jelölésére militesszel ellentétben. Veg. 2, 23. Suet. Oct. 27. Galb. 19. Tac. hsit. 1, 53, 2. 14. A kereszténység terjedésével a pogányokat nevezték így, minthogy a városokból kihúzódtak.

CS. JÓ.