TARTALOMP

Palaephatus

PalaijatoV. – 1. Történetíró Abydusból, Aristoteles meghitt barátja. Művei: Kupriaca, ’Attica, Dhliaca, ’Arabica. Töred. l. Müller, fr. hist. Graec. 2, 338. – 2. Valószínűleg Euhemerus kortársa. Főműve, mely még a byzantiumi korban is tankönyvül használtatott, peri apistwn; itten Euhemerus rationalismusának szellemében az összes mythusok természetes okát keresi (Suidas azért így is czímezi e munkát: luseiV twn muJicwV eirhmenwn). Egyéb művei: Aiguptiach Jeologia, upoJesteiV eis Simwnidhn, istoria idia, Trwica. Kiadás: Westermann, Mythograph. (1843); e kiadás hiányairól l. Fröhner, Philol. Suppl. 5, 34 és Boyson, Philol. 42, 300.

SCH. S.