TARTALOMP

Palimpsestus

palimjhstoV (a palin= újra és Pjaw = delere, törülni szóból) volt a neve annak a papirustekercsnek, viaszktáblának ill. pergamencodexnek, melyről az első írást letörölték ill. lemosták abból a czélból, hogy egy új szöveggel írják tele (ezért codex rescritus is a neve). A p.-t az íróanyaggal való takarékoskodás hozta létre s a középkorban ösmerték az arabok is. Mivel a pergamen legalkalmasabb volt arra, hogy maradandóbb értékű dolgokat írjanak rá, az eredeti szöveg eltávolítását kivált ennél az iróanyagnál alkalmazták. A bynzantiumiaknál murejoi volt azoknak a neve, kik a régi írást a pergamenről eltávolították; hogy főzetjöknek mik voltak az alkotórészei, nem tudjuk; Nyugaton néha csak egyszerűen lemosták; sokszor alaposabb eljárásnak is alávetették: nevezetesen tejben áztatták a pergament vagy 12 óriág, aztán liszttel behintették, szárították, végre krétával és tajtkővel simították. Az újabb korban chemiai reagentiákat alkalmaznak az eredeti írás kibetűzésére, legkivált a gubacsfőzetet. Ilyformán többrendbeli régi munkát hoztak napfényre, így Gajus institutióit (veornai p. nyomán), Frontót (római ill. milanói p. alapján), Cicero de republicáját (Milanóból), pro Quinctióját (Torinóból) stb.V. ö. Gardthausen, Griech. Palaeographie (Leipzig, 1878) 43–48. l.

V. R.