TARTALOMP

Palladius

Rutilius Taurus Aemilianus, római író, élt valószínűleg a Kr. u. 4. század közepén. Reánk maradt a földmivelésről szóló 14 könyvből álló munkája, melyet a középkorban sokat olvastak. Nyelve meglehetősen durva; de némi becse mégis van, mert oly régibb római és görög forrásokat használt fel, melyek máshonnan nem ismeretesek. Nevezetes, hogy az utolsó könyv, mely a fák beoltásáról szól, versekben, és pedig elegiai distichonokban van írva. Kiadása megtalálható Gesner és Schneider Scriptores rei rusticae cz. gyűjteményében; az első könyvet külön kiadta J. C. Schmitt (1876), a tizennegyediket ugyanő (1877).

N. G.