TARTALOMP

Pallium

imation, jaroV, gyapjúból készült négyszögalakú felső ruha vagy köpönyeg volt (Quint. 11, 3, 143), mely a kissé kényelmetlen togaviselet mellett meglehetősen elterjedt. A pallium szó eredete bizonytalan, de kétségtelenül összefügg a palla szóval. Római matronák sohasem viseltek pallát, hanem csak libertinák és más kaczér nők. A pallium alatt ismeretes köpenyszerű ruhadarabokat a görögöktől vették át a rómaiak és a hagyományt féltékenyen őrző írók és fejedelmek nem jó szemmel nézték terjedését. Plinius (epist. 4, 11) határozottan görög viseletnek tartja, mikor így ír: cum Graeco pallio amictus. Livius (29, 19) már szemrehányásképen említi az idősebb Scipio Africanusról, hogy palliummal sétálgatott a gymnasiumban. Cicero nagy méltatlankodással említi kétszer is (Verr. 5, 33, 52), a pallium purpureumot, melyet egy római praetor nem átalt magára venni. Augustus császár Suetonius (Aug. 40) tanusága szerint megtiltotta a forumon vagy a circusban a pallium viselését. Tiberius is görög módra öltözködött (par cum Graecis amictus). A fabula palliata elnevezés szintén görög tárgyú színdarabokra vonatkozik.

PR. J.