TARTALOMP

Pamphilus

PamjiloV. – 1. Athenaei hadvezér, a kit 388-ban Kr. e. az elpártolt és Spartától segített Aegina ellen küldöttek. Ostrom alá fogta Aeginát, de hajóhadát csakhamar elkergették, mire csak 5 hónap mulva szabadíthatták föl a sereget. Xen. Hell. 5, 1, 1. – 2. Plato tanítványa, Epicurus tanítója. Cic. n. d. 1, 26, 70. – 3. Amphipolisból származó festő, Eupompus tanítványa s annak halála után a sicyoni festőiskola nagytekintélyű feje (Kr. e. 360 körül), a kihez még Apelles is, már kész festő korában, eljött tanulni. Az academikus tanítás híve, tanítványaitól theoretikus (mathematikai és geometriai) ismereteket követelt; nagy súlyt fektetett a rajz pontosságára; az ő befolyása következtében vették föl a rajzolást az oktatás tárgyai közé. Plin. 35, 75. Az encaustikus viaszfestés technikáját tökéletesbítette. Egy cursusa 12 évig tartott s érte egy-egy talentumot szedett a tanítványaitól. Iskolájának elveiről munkát is adott ki, mely azonban elveszett.

L. N.