TARTALOMP

Pamphos

PamjwV. – 1. Régi mythikus dalnok, a ki Demeter és Dionysus tiszteletével kapcsolatban forog közszájon, s a kit Orpheusszal, Linusszal, Museusszal egyszerre szoktak emlegetni. Pausanias (8, 37, 6; 9, 27, 2), a ki azt mondja róla, hogy ő írta a legrégibb hymnusokat az athenaeieknek, életének időpontját úgy határozza meg, hogy régebben élt Homerusnál, de korábban Olennél. Tartózkodása helyének Athenaet szokás tekinteni. Pausanias szerint hymnusainak tárgyai Demeter, Artemis, Posidon és a Charisok; azonkívül állítólag ő írta a legrégibb gyászdalt Linus felett (OitolinoV) Idézetképen megmaradt Zeushoz intézett hymnusának nehány verse Philostratusnál (heroic. 2, 19). V. ö. Preller, Demeter und Persephone, 60 skk. ll. 383 skk. ll. Griechische Mythologie, 2, 493 skk. – 2. Egy másik P. úgy fordul elő, mint a gyertyatartók feltalálója. Plutarch, comm. in Hesiod. fragm. 11, 24.

L. M.