TARTALOMP

Pandareus

PandareoV, miletius férfiú, Meropsnak fia. Ő vele történt az, hogy Zeusnak cretai templomában meglátván egy aranyból készített kutyát, az annyira megtetszett neki, hogy ellopta és megőrzés végett Tantalusnak adta. Mikor pedig Zeus visszakövetelte a templomi kincset, megszökött és először Athenaebe, azután Siciliába menekült, a hol feleségével Harmothoéval egyetemben elpusztult. Leányai közül Aëdonról lásd ott. Másik két leánya (Merope és Clytia) szüleinek halála után árván maradt az elhagyott házban, úgy hogy az istenek részvéte felébredt irántuk. Aphrodite és Hera, Artemis és Athena versenyeztek pártfogásukban és az árván maradt leányokat felruházták szépséggel és a művészetekben való ügyességgel; már csak az volt hátra, hogy boldog házasságot eszközöljenek ki nekik; de ép akkor, midőn Aphrodite ezt Zeustól kérte, a harpyák hirtelen elragadták a leányokat és rabnőkül adták az Erinyseknek. Hom. Od. 20, 66 skk. Eustath. schol. ad Paus. 10, 30, 1 skk.

L. M.