TARTALOMP

Pandarus

PandaroV. – 1. Lycaon fia; ő vezette a trójai Lyciabelieket Zeleából az Ida hegyének aljából Priamus táborába, melyben ő volt a legjelesebb íjász. Az íjjat, melylyel harczolt, állítólag maga Apollo ajándékozta neki. P. volt, a ki Menelaust nyilával megsebesítette, miáltal azonban megszegte a csak imént kötött fegyverszünetet. A rákövetkező harczban aztán elesett Diomedes kezétől. Hom. Il. 2, 824. 4, 88. 5, 275 skk. – 2. Alcanor fia, Bitias ikertestvére. Aeneas egyik társa, a kit Turnus ejtett el. Verg. A. 9, 672. 755.

L. M.