TARTALOMP

Pandion

Pandiwn. – 1. L. Erechtheus. – 2. Cecropsnak Metiadusától született fia, Athenae királya. A Metionidák elől Megarába menekült, a hol Pylas király leányát feleségül vette és a főhatalmat is elnyerte. Gyermekei voltak: Aegeus, Pallas, Nisus, Lycus, Oeneus. Sírja és herouma Megarában volt, szobrát a törzsökös hősök sorában az athenaei fellegvárban állították fel. Halála után fiai a Pandionidák Athenae ellen vonultak és a Metionidákat elűzték; azután osztályra léptek, melynek értelmében Aegeus kapta a főhatalmat, Lycus Atticának keleti partját, Pallas a délit; Megaris Nisusnak jutott. Apollod. 3, 15, 5. Paus. 1, 5, 3. 10, 10, 1.

L. M.