TARTALOMP

Panhellenius

PanellhnioV, «az összes görögséget egybefoglaló», Zeus egyik jelzője. Thessaliában tisztelték mint ’EllhnioV-t, s innen származott át imádása Aegina szigetére, a hol Aeacusnak nagy szárazság idején esőt ad, s ennek alattvalóit, a myrmidonok népét, hangyákból teremti meg. Pind. Nem. 5, 19. Paus. 1, 44, 9. 2, 29, 8. E sziget egyik kimagasló hegye, az oroV Panellhnion (a mai Ajios Iliasz), ma is időjósa az athenaeieknek. Később ez a Zeus a hellenek nemzeti istene lett. Hdt. 9, 7. A mythus szerint Aeacus a Panhellenia nevű ünnepet alapította tiszteletére. Paus. 2, 30, 4. Ugyanily nevű ünnepet alapított Hadrianus császár is Kr. u. 129-ben Athenaeben a Zeus tiszteletére épített Pahellenium nevű templomban, a hol az összes görögök képviselői összegyülekeztek. Czélja, melyet nem érhetett el, az volt, hogy a régi Amphictyoniák helyében új szervezet ápolja a görög nemzeti és vallásos érzületet, s hogy Athenae visszanyerje régi vezérszerepének legalább látszólagos varázsát.

G. J.