TARTALOMP

Panormus

PanormoV, számos, többnyire kikötőváros neve. – 1. Sicilia északnyugati kiszögellésén Eryx várossal átellenben az Orethus folyócska torkolatánál; még a phoeniciaiak alapították, a carthagóbeliek jókor megvetették benne lábukat. Thuc. 6, 2. Pol. 1, 38. A rómaiak Kr. e. 254-ben elvették a púnoktól, adótól való mentességben részesítették s gyarmatosították. Cic. Verr. 2, 26. Lakói Panormitani néven szerepelnek. Ma Palermo. V. ö. Schubring monographiáját, 1871. – 2. Kikötő Rhium hegyfoknál Achaja északi részén a hegyfoktól Keletre 15 stadiumnyira; ma Tekieh. Thuc. 2, 86. Paus. 7, 22, 10. – 3. Kikötőváros Attica délkeleti partvidékén, nem messze Prasiae várostól, Euboea sziget déli csúcsával szemben; ma Porto Rafti. Strab. 9, 398. Liv. 31, 45. – 4. Jelentékeny kikötő Epirusban, Oricustól Délre, most Palerimo. Strab. 7, 324. – 5. Ephesus kikötője. Hdt. 1, 157. – 6. Samus szigetén város. Liv. 37, 10. – Ugyanezen nevű városok előfordulnak még Creta szigetén, a thrax Chersonesuson, a Libyához tartozó Marmaricában.

K. J.