TARTALOMP

Paphus

PujoV; ezen a néven Cyprus sziget d.ny.-i partján eső két várost neveztek, ú. m. Ópaphust (PalaipajoV) és Újpaphust (PajoV nea); az előbbit a költők, az utóbbit a prózaírók egyszerűen Paphus néven említik. Ópaphus a tengertől 10 stadiumnyira (1,9 km.) Zephyrium hegyfoktól nem messze, a Bocarus torkolatához közel, a m. Kuklia mellett feküdt; phoeniciai gyarmat volt; benne Aphrodite nagy tiszteletben állt, a ki a hitrege szerint itt kelt ki a tenger habjaiból. Hom. Od. 8, 362. Verg. A. 1, 415 sk. Hor. od. 1, 30, 1. 3, 28, 14. Itt jóshelylyel egybekötött fényes és igen gazdag temploma volt ennek az istennőnek, a mely templom főpapja hierarchiai uralmat töltött be a sziget fölött. Tac. hist. 2, 2 sk. E várost gyakran látogatta földrengés s Augustus uralkodása alatt egy el is pusztította, de felépült újra; ezért Kr. e. 15 óta Augusta (Sebasth) neve volt. Ujpaphus görög gyarmat, amattól ény.-i irányban 60 stadiumnyira (11,3 km.) feküdt a mai Bafa mellett. Virágzó kereskedő város volt, szép templomokkal; állítólag az arcadiai Agapenor alapította. Hom. Il. 2, 609. Strab. 14, 683. Rom-maradványok még most is vannak mindkét városból, különösen a bennük levő templomokból.

ZS. B.