TARTALOMP

Papinianus

Aemilius, született a Kr. utáni 2. század közepén, Septimius Severus alatt magister libellorum és praefectus praetorio lett s mint ilyen résztvett a britanniai hadjáratban. A Severus fiai közt kitört viszályban a közvetítő szerepét akarta játszani, a miért Caracalla az udvarból eltávolította, később pedig Geta meggyilkolása után az általános vérfürdő alkalmával (212) megölette. Őt tartják a legnagyobb római jogásznak. Főművei a quaestiones (általános jogi kérdések) 37 és a responsa (egyes jogesetek) 19 könyvben; továbbá definitiones, de adulteriis és egy görög mű az aedilisekről astunomicoV monobibloV czím alatt. Munkái mind elvesztek, csak töredékei vannak meg a pandectákban s egyéb jogi iratokban (Vaticana fragm., breviarium Alarici stb.) elszórva.

N. G.