TARTALOMP

Paraetacene

Paraitachnh, az óperzsa parvataka, azaz «hegyes» szóból; több hegyes-völgyes vidéknek neve: – 1. Media és Persis közt. Hdt. 1, 101. Arr. 3, 19, 2. Strab. 11, 522. 524 s gyakr. – 2. Az Oxus és Iaxartes felső folyamvidéke közt, a keleti Bactriában és Sogdianában. Arr. 4, 21 sk.

P. K.