TARTALOMP

Parmeniscus

ParmeniscoV. – 1. Egy pythagoreus philosophus Metapontumból. Ath. 14, 614B. Diog. Laërt. 9, 20. – 2. Görög grammatikus, Aristarchus tanítványa a Kr. e. 2-ik században, ki mesterének szellemében folytatta a harczot a pergamumi iskola feje Crates ellen proV Krathta czímű iratában; azonkívűl magyarázta Homerust, a tragikusokat és Aratust. Munkáiból csekély töredékek vannak a scholionokban.

P. V.