TARTALOMP

Parnes

o és h ParnhV, erdős hegység Attica északkeleti részén, 1410 m. magasságig emelkedik; kiágazását képezi a Nyugatról húzódó Cithaeron hegységnek, felnyúlik egészen a tenger mellett fekvő Rhamnusig; különösen sok vad tanyázott erdőségeiben, nevezetesen sok vadkan és medve; alsóbb lejtőin jó bor termett. Nyugati részén egy könnyen járható hegyszoros vitt Boeotivába; az athenaeiek megerősítették; az erődítvény nyomai ma is láthatók. A hegy csúcsán állott Zeus Parnethius érczszobra és Zeus Semaleus oltára, melynél az időjósok az időjárást szokták megjósolni. Ma Ozea vagy Nozea. Thuc. 2, 23. 4, 96. Aristoph. nub. 323. Strab. 9, 404. Paus. 1, 32, 1. V. ö. még Kruse, Hellas, 2, 1, 6 skk.

K. J.