TARTALOMP

Parysatis

ParusatiV, Darius Nothus mostoha testvére és neje; álnok és uralomra vágyó asszony volt, a ki férjére és gyenge fiára II. Artaxerxesre egyaránt nagy, de vétkes hatással volt, és minden erejével arra törekedett, hogy ifjabb fiát Cyrust (l. ezt) a trónra juttassa. Szemenszedett kegyetlenséggel bosszúlta meg Cyrus halálát mindazokon, a kiknek részök volt benne. Midőn Artaxerxes nejét Statirát is, a kit szintén gyűlölt, méreggel láb alól eltette, egy időre el kellett ugyan távoznia az udvarból, azonban csakhamar visszatérhetett és újra szert tett előbbi hatalmára, mivel a király minden vágyának teljesedését elősegítette. Xen. an. 1, 1. Plut. Artax. 1 sk.

P. K.