TARTALOMP

Pasion

Pasiwn, athenaei pénzváltó (bankár), előbb Archestratus és Antisthenes pénzváltók rabszolgája, aztán mint metoicoV átvette gazdáinak üzletét, s ügyességével, becsületességével úgyszólván korlátlan hitelt szerezve híressé lett egész Görögországban. Ő volt a görögök Rotschildja; 50 talentum tőkével dolgozott, a mi akkor rendkívüli összeg volt. Üzletéből és paizsgyárából mintegy 30 talentumnyi vagyont szerzett s élete vége felé bőkezűsége miatt a polgári jogot is megkapta. 370/69-ben halt meg Kr. e. Utódja Phormion volt. Demosth. Phorm. 5, 36 skk.

GY. GY.