TARTALOMP

Passieni.

– 1. Pass. Crispus, Passienus rhetor fia, maga is híres szónok, Seneca barátja, Nero császár rokona, miután ennek nagynénje Domitia volt első neje, a kitől azonban elvált, hogy Nero anyját Agrippinát vegye nőül. Agrippina hozzá is ment gazdagságára való tekintetből, de csakhamar megölette. Quint. 6, 1, 50. 3, 74. 10, 1, 24. Tac. ann. 6, 20. Schol. Juven. 4, 81. Euseb. chron. 375M. – 2. Az előbbi atyja, éleselméjű jeles szónok Seneca rhetor dicsérete szerint (controv. 2, 13, 17. 3, praef. 14 s többsz.). – 3. Pass. Rufus, consul 4-ben Kr. e. s valószinűleg proconsul Africában 2-ben Kr. u. Vell. Pat. 2, 116. – 4. Pass. Paulus, Propertius utódja, elegiaköltő, a kit Plinius (ep. 6, 15) elismeréssel említ.

SZ. J.