TARTALOMP

Pater familias

családfő, qui in domo dominium habet. A jogi értelemben vett p. f.-nak nem kellett okvetetlenül gyermekes családapának lenni; elég, ha önálló (sui juris) volt; viszont nem következés, hogy a gyermekekkel megáldott apa mindjárt p. f. is volna egyszersmind. Addig, míg a családfő élt, fiai az ő potestasa alá tartoztak, ha megházasodtak is. Önálló lett a fiu: 1) apja halálával; 2) emancipatio (l. o.) által; 3) ha flamen Dialisszá lett (ez esetben papi hivatalára nézve p. f.). A Vesta szolgálatába fölvett leány szintén sui juris lett.

CS. JÓ.