TARTALOMP

Pater patriae

kitüntető czímük egyes polgároknak, a kik a haza irányában kiváló érdemeket szereztek. Legelőször Camillus kapta azt meg (l. Furii, 10); később Cicero s Julius Caesar. A császárok rendszerint megkapták; Tiberius azonban visszautasította. Suet. Tib. 26. Tac. ann. 1, 72. A czím adományozása a senatus hatásköréhez tartozott.

CS. JÓ.