TARTALOMP

Patrae

Patrai, PatreiV, egyike a tizenkét achajai városnak, Achaja é.-nyugati partján a Rhium hegyfok közelében, a corinthusi öböl bejárata előtt. Görögország régi történetében annyiból fontos, hogy P. támasztó pontja volt a spartaiaknak azon hadi támadások alkalmával, a melyeket az Északon szemben fekvő Aetolia ellen intéztek. Thuc. 2, 83. 5, 52. Plut. Alc. 15. Mikor Pyrrhus Italiába vonult, P. három más várossal szövetkezve először tüntetett a macedoni uralom ellen; ez a szövetség képezte alapját a későbbi achajai szövetségnek. Pol. 2, 41. A gallusok betörésekor 279-ben egyedül P. lakói siettek az aetoliabeliek segítségére. A peloponnesusi zavargásoktól kezdve le a római időkig P. mindig kedvelt átvonuló helye volt csapatoknak és hajóhadaknak, a mi által nagy jelentőségre tett szert. Pol. 4, 6. Mikor római kézre került, egy ideig hanyatlott, de fontos fekvése utóbb is nagyobb fejlődést biztosított neki. Cic. fam. 7, 28. Att. 5, 9. Főleg Augustus uralma alatt emelkedett, mint Colonia Augusta Aroë Patrensis. Augustus az actiumi ütközet után még a vidék lakóit is P.-ba telepítette, a város uralmát nemcsak a szomszéd helyekre, hanem még a tengerpart tulsó felén Locrisra is kiterjesztette. Paus. 7, 17, 6. 22, 1. A város kedvező fekvésénél fogva ma is élénk forgalmú, különösen mint az Italiából jövő hajók kikötőhelye; a corinthusi csatorna megnyitása még fontosabbá tette. Számos érdekes rom is látható. V. ö. Görög Földön, 255–263. l.

K. J.