TARTALOMP

Patrocles

PatroclhV, I. Seleucus király barátja és hajóhadának a Caspius tengeren parancsnoka. Seleucus halála után I. Antiochus Előázsiába küldte s itt a bithyniaiak elleni csatában elesett. Állásánál fogva bő alkalma lévén a syriai birodalomba tartozó országok viszonyaival megismerkedni, jelentékeny műveket írt Közép-Ázsiáról. Plut. Demetr. 47. Strab. 2, 68 kk. 11, 509.

S. L.