TARTALOMP

Paulus

Julius, híres római jogász, virágzott a Kr. u. 3. század elején. Eleinte ügyvédvolt, Heliogabalus száműzte, de Alexander Severus visszahívta. Papinianusszal együtt ült Septimius Severus tanácsában. Ulpianusszal volt prafectus praetorio. Ő volt a legtermékenyebb római jogi író. 40 különböző munkáját sorolják fel; így 80 könyv ad edictum (tehát a praetori jogról) és 23 k. brevia ad edictum, melyek az előbbi műhöz pótlásokat tartalmaztak; 50 k. ad Sabinum (a polgári jogról), 26 k. questiones, 23 k. responsa, 7 regulae, 5 sententiae, 3 commentarius egyes törvényekhez és senatusconsultumokhoz, jegyzetek régibb jogászok műveihez, értekezések különböző jogi kérdésekről. Mindezen elveszett művekből bő kivonatok találhatók a pandectákban. A Sententinarum libri V (máskép sententiae receptae) az ötödik század óta mint compendium nagy tekintélyben állott s a breviarium Alariciban bőven fel van használva.

N. G.