TARTALOMP

Peculatus

közvagyon elsikkasztása. A köztársaság régibb idejében igen ritkán fordult elő e vétség; legismertebbek a Camillus (l. Furii, 10) s a P. és L. Scipio (l. Cornelii, 10. 11) ellen emelt vádak. Később azonban oly gyakorivá lett, hogy a lex Cornelia (Kr. e. 81) állandóvá tette a quaestio de peculatu törvényszéket. Az ellene hozott törvények közül a föntebbin kívül az Augustus alatt kelt lex Julia ismeretes. A p. büntetése korábban kárpótláson kívül aquae et ignis interdictio és infamia, a császárkorban deportatio.

CS. JÓ.