TARTALOMP

Pedii

a köztársaság végső éveiben virágoztak: – 1. Q. Ped., Caesar egyik nőtestvérének fia, részt vett a galliai hadjáratban, Kr. e. 48-ban praetor lett (Caes. b. c. 3, 22) s 45-ben Caesar alvezére volt Hispaniában. Nagybátyja halála után ettől való jelentékeny örökségét Octavianusnak engedte át (Suet. Caes. 83. App. b. c. 3, 94), a kinek segítségével s a kivel együtt Hirtius és Pausa halála után 43-ban consul lett. Tac. dial. 17. Caesar gyilkosai ellen szigorú javaslattal lépett föl. Közvetítette a tárgyalásokat Octavianus, Antonius s Lepidus között; úgy látszik, része volt a triumviratus megalkotásában is (Kr. e. 43). Ugyanekkor múlt ki hirtelen halállal. Dio Cass. 47, 15. – 2. Ped. Blaesus, a cyrenebeliek sikkasztásával vádolták, mire Nero kitiltotta a senatusból, de tíz évvel később Otho révén ismét belejutott. Tac. ann. 14, 18. hist. 1, 77.

B. G.