TARTALOMP

Peducaei

plebejus nemzetség. Legnevezetesebek: – 1. Sextus Ped., 113-ban Kr. e. incestus miatt keresetet indítványozott Vestaszűzek ellen. Cic. n. d. 3, 30; 74. – 2. Sextus Ped., feddhetetlensége és nagy tudománya miatt híres férfiu, kit mint Sicilia kormányóját 76. és 75. Kr. e. általánosan szerettek, Verresnek nem volt barátja s épen azért a később ellene emelt vád eredménytelen volt. Cic. Verr. 2, 56. 3, 93. Cicerót, a ki Siciliában quaestora és barátja volt, buzdította a Catilinariusok elleni fellépésében. – 3. Sextus Ped., az előbbinek fia, úgy látszik, művelt férfiu volt, mert barátja Atticus itéletét nagyra tartotta. Cic. Att. 9, 7, 2. A polgárháborúban Caesar pártján állott s később Octavianus szolgálatában volt. Cic. Att.16, 11, 1.

SZ. J.