TARTALOMP

Penthesilea

PenJesileia, az Amazonok királynője, Aresnek és Otrerának leánya. A trójai háborúban népével az ostromolt város segítségére sietett, de vesztére, mert Achilleus kezétől elvérzett, de midőn a hős a haldokló királyasszonyt teljes szépségében meglátta, szerelemre gyulladt iránta. Quint. Smyrn. 1. Just. 2, 4. Verg. A. 1, 490. A nagy harcznak ezen regényes epizódja a költészeteken kívül a képzőművészetbe is behatolt. Különösen a vázaképek és sarcophagusok foglalkoztak vele. Rajtuk P. történetének három mozzanata domborodik ki különösen: 1) Megérkezése és Priamus előtt való megjelenése, nemkülönben Parissal (Helenával) történt találkozása (urnákon, poharakon, metszett köveken); 2) Achillesszel való mérkőzése. A régebbi művészet vagy úgy ábrázolta ezt, hogy mindketten gyalog vannak, vagy úgy, hogy az amazon királynő lováról leszállott és úgy küzd Achillesszel. Megesik az is, hogy valamelyik műemléken P. lováról lehanyatlik és akkor Achilles karjaiban fogja fel, így festette meg pl. Panaenus Olympiában (Paus. 5, 11, 6) s ez a festmény visszhangot keltett a képfaragó művészek közt is (Szalonikii sarcophagus Parisban). Ehhez a typushoz csatlakozik 3) Achilles P. holtteste mellett. V. ö. Löschcke, Ach. u. P. (Bonner Studien, 248–260. Noack, Athen, Mittheil. 18 (1893), 318 skk.

L. M.