TARTALOMP

Perpernae, Perpennae

valószínűen etruscus eredetűek: – 1. M. Perp., Gentius illyriai király, a kihez követül küldték, bebörtönöztette és csak Anicius szabadította ki Kr. e. 168-ban. Liv. 44, 27 skk. – 2. M. Perp., mint consul Kr. e. 130-ban legyőzte Aristonicust. Pergamumban halt meg Italiába való visszatérésekor. Eutr. 4, 20. – 3. M. Perp., Kr. e. 92-ben consul volt, 86-ban censorkodott. Cic. Verr. 1, 55. – 4. M. Perp., fölötte dölyfös ember, a Sulla és Marius közti háborúban ez utóbbinak pártján állt s ennek legyőzetése után Siciliát szállta meg. Pompejus Kr. e. 82-ben kényszerítette a sziget elhagyására. Plut. Pomp. 10. Erre a sereg egy részét, a melyet Aemilius Lepidus consul 78-ban föllázított volt, Hispaniába vezérelte s itt 77-ben katonái kényszerítésére egyesült Sertoriusszal. Ennek háborúiban nem nagyon jeleskedett. App. b. c, 1, 110. Mikor 72-ben Sertoriust eltette láb alól az összeesküvés, a melyben P. szintén részt vett más 10 vezértársával, P. maga vette át Sertorius seregének fővezérletét, de ügyetlenkedésével nagyon elkeserítette. Nem sokkal ezután Pompejus megverte, kézrekerítette és ki is végeztette, még mielőtt P. elárulhatta volna azokat a tekintélyes rómaiakat, a kik részt vettek Sertorius terveiben. Plut. Sert. 25 skk.

B. G.