TARTALOMP

Perusia

Perousia, m. Perugia, egyike a 12 etruriai városnak a Trasimenus és Tiberis között. A hegyen épült város területe nem volt nagy, de annál biztosabb a fekvése. A római korszakban gyarmati jogokkal biró municipium volt. P. a perusiai háborúban (Kr. e. 40-ben) az Octavianus és M. Antonius közötti küzdelem középpontja volt; amaz a L. Antoniustól védett várost elfoglalta és elégette, de csakhamar fölépült és Augustus P. nevet kapott. Strab. 5, 226. App. b. c. 5, 32 skk. Suet. Aug. 14. 15. V. ö. Bonazzi, Storia di Perugia (P. 1875).

SZ. IS.