TARTALOMP

Petillii, Petilii.

– 1. Q. Pet. Spurinus, Kr. e. 181-ben praetor urbanus s mint ilyen eszközölte Numa újból föltalált könyveinek elégetését. Liv. 40, 18. 29. Plut. Num. 22. Consul korában esett el a ligurok elleni háborúban 176-ban. Liv. 41. 114 skk. – 2. Q.Pet. Cerealis (Cerialis) Caesius Rufus, Kr. után 61-ben a 9-ik legio alvezére volt Britanniában, a hol a britannusok megverték. Tac. ann. 14, 32. Rokonának Vespasianusnak trónralépésekor nagy buzgalommal segítette elő ennek ügyét (Tac. hist. 3, 59) s ezért tőle 69-ben a Claudius Civilis alatt álló batavusok elleni fővezérséget nyerte s Civilist hosszú, makacs ellenállás után Vetera mellett leverte (70). Tac. hist. 4, 71 skk. Erre 71–72-ben nagy kitüntetéssel Britannia helytartója lett s ugyanitt pusztult el váratlanúl gyors halállal. Tac. Agr. 17. Noha könnyelmű, sőt hanyag volt, mégis kiváló hadvezér hírében állott. Tac. hist. 4, 78.

B. G.