TARTALOMP

Peucestes

PeucesthV, annak a paizsnak hordozója, a melyet N. Sándor az iliumi Athena templomból magával vivén, csatáiban maga előtt hordoztatott. Az indiai hadjáratban megmentette a király életét (Plut. Alex. 63. Curt. 9, 5), a miért a király először testőrévé, azután Persis helytartójává nevezte ki. Utóbbi minőségében igen jól tudta betölteni hivatalát, mert megtanult perzsául s a perzsa életmódot követte, mi által egészen megnyerte alattvalói vonzalmát valamint a király elismerését is. Annál inkább nehezteltek reá a macedonok. Arr. 6, 10. 30. 7, 6. N. Sándor halála után is megtartotta helytartóságát, Eumenes mellett harczolt Antigonus ellen, de igen sokat kívánt, midőn tekintettel a N. Sándor alatti rangjára és a harcztérre hozott nagyszámú hadakra, fővezérséget is igényelt magának, habár hadvezéri tehetséggel nem bírt. A Gabienében (316. Kr. e.) Antigonus ellen vívott csatában ő idézte elő a lovasság vereségét s átalában az ütközet elvesztését. Diod. Sic. 19, 40 skk. Polyaen. 4, 6. Plut. Eum. 17. Eumenes bukása után Antigonushoz ment át, de a bizalmatlanságot táplálva iránta elvette a helytartóságát és őt maga körül tartotta. Diod. Sic. 19 ,4 skk.

S. L.